График за квалификационна дейност

 

Теми на обучението Дата на обучение Място на обучение

Умения за справяне с проблемни родители

30.06.2023 г. - 02.07.2023 г. Велинград
Оказване на първа допсихологическа помощ при кризи в образователните институции.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР