•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Училищен учебен план 1клас.pdf

Училищен учебен план 2клас.pdf

Училищен учебен план 3клас.pdf

Училищен учебен план 5клас.pdf

Училищен учебен план 6клас.pdf

Училищен учебен план 7клас.pdf

Индивидуален учебен план 1 клас.pdf

Индивидуален учебен план 1 кл..pdf

План етнически малцинствa.doc

Правилник за дейността на училището (2016.11.08.) (3).docx

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.docx

ПРОГРАМА_за_ранно-напускане-на-училище.docx

Стратегия за развитие на училището и план за действие.rar

Годишен план.pdf

Заповед за организацията на учебния ден.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието.msg (2).docx

ПРОГРАМА_за_отпадащи_деца-Оу.rprdkd (1).docx

инф.за орг.на уч.ден.pdf

Програма.docx

Заповед план- прием 1 и 5клас - 2019г. -2020г.pdf

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците(1).pdf

Система.pdf

График за консултации на учителите по учебни предмети (1).pdf

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици.pdf

отчет ИКТ.pdf

Годишен доклад.pdf

График за консултации на учители по учебни предмети.pdf

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация.pdf

Дневен режим.pdf

Заповед -  "Училищен плод" и "Училищно мляко".pdf

План-прием 2020-2021г..pdf

Заповед електронен дневник.pdf

Заповед за онлайн обучение.pdf