Правилник за дейността на училището.pdf

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf

Етичен кодекс.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности.pdf

Годишен план на ОУ Отец Паисий за учебната 2020-2021.pdf

План за действие и мерки за реализиране на Стратегията за развитие на ОУ Отец Паисий.pdf

План за действие на ОУ Отец Паисий - с. Тополово в изпълнение на стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2020-2021.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020-2021.pdf

Стратегия за развитие период 2016- 2020 г.pdf

ПРОГРАМА_за_ранно-напускане-на-училище.docx

Стратегия за развитие на училището и план за действие.rar

Заповед електронен дневник.pdf

Заповед за онлайн обучение.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието 2020.pdf

План на училищната комисия по БДП.pdf

Заповед за организацията на уебен ден(1).pdf

Заповед за промяна на организацията на ОРИС (1).pdf

Заповед за промяна на организациятя на ОРИС 2.pdf

План-програма по БДП .pdf

ГРАФИК ЗА КОМПЕСАТОРНИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
.pdf