Правилник за дейността на училището

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности

Годишен план на ОУ Отец Паисий за учебната 2020-2021

План за действие и мерки за реализиране на стратегията за развитие на ОУ Отец Паисий

План за действие на ОУ Отец Паисий - с. Тополово в изпълнение на стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2020-2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020-2021

Стратегия за развитие период 2016- 2020 г.

ПРОГРАМА за ранно напускане на училище

Стратегия за развитие на училището и план за действие

Заповед електронен дневник

Заповед за онлайн обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието 2020

План на училищната комисия по БДП

Заповед за организацията на учебен ден 

Заповед за промяна на организацията на ОРЕС 

Заповед за промяна на организацията на ОРЕС

План-програма по БДП 

ГРАФИК ЗА КОМПЕСАТОРНИ ДЕЙНОСТИ  И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР