НП "Отново заедно"

      ОУ "Отец Паисий" - с. Тополово се включва две поредни години в НП "Отново заедно" с 12 ученици.

    Дейностите, които се реализират по време на програмата, допринасят за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.

   Осъществяването на програмата насърчава възстановяването на комуникацията между учениците, допринася за обогатяването на тяхната култура, стимулира работата им в екип, създава условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през учебна година.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР