НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 


          
Основно училище ,,Отец Паисий“ с. Тополово участва НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 2. Спорт. В програмата ще участват двадесет и четири деца от II-IV клас и от V-VII клас, които сформират два отбора по футбол.
 

   

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР