•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Проект „Образование за утрешния ден“

 

I - Заповед на Министъра на образованието и науката – виж тук...pdf


II -  Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725


III - Обща информация за проекта- виж тук..pdf


IV - Платформа на проекта – http://oud.mon.bg/

 

В ОУ „Отец Паисий“ за 2019/2020 уч.год. е сформиран 1 клуб с  11 ученика 
IT ДИЗАЙНЕРИ /6- клас/  с ръководител Христина Лешкова за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

 

На  07.04.2020 година в ОУ „Отец Паисий“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището  получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието.

 


 

 

На 28.08.2020 година се проведе представителна изявя на групата по интереси:
- „IT ДИЗАЙНЕРИ“, с ръководител Христина Лешкова;
Присъстваше г-жа Атанаска Илкова, директор на  ОУ „Отец Паисий”.
  


Учениците се чувстваха удовлетворени от своето участие в проекта.

Показаха какво са научили и какво могат да правят в дигиталния свят.

https://sway.office.com/qtkuT306aDWdcSDc?ref=Link