Проект „Образование за утрешния ден“

 

     В ОУ „Отец Паисий“ за 2020/2021 уч.год. е сформиран 1 клуб с  11 ученика IT ЗНАЙКОВЦИ /5- клас/  с ръководител Христина Лешкова за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

     На 16.06.2021г. година се проведе представителна изявя на групата по интереси: „IT ЗНАЙКОВЦИ“, с ръководител Христина Лешкова . Тема: „Знайковци“ в света на информационните технологии. Присъстваше г-жа Атанаска Илкова, директор на  ОУ „Отец Паисий”.Учениците показаха новите усвоени знания и умения за работа в MS Publisher, Padlet, Canva, и др. Представен бе  видеоклип с работите на учениците, направени през учебната година.
https://youtu.be/ls5bvNkhzlA

     
      I. Заповед на Министъра на образованието и науката – виж тук...pdf

      II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

      III. Обща информация за проекта- виж тук..pdf

      IV. Платформа на проекта – http://oud.mon.bg/

    В ОУ „Отец Паисий“ за 2019/2020 уч.год. е сформиран 1 клуб с  11 ученика.
IT ДИЗАЙНЕРИ /6- клас/  с ръководител Христина Лешкова за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

     На  07.04.2020 година в ОУ „Отец Паисий“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището  получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието.


 

    На 28.08.2020 година се проведе представителна изявя на групата по интереси:
- "IT ДИЗАЙНЕРИ", с ръководител Христина Лешкова;
Присъстваше г-жа Атанаска Илкова, директор на  ОУ "Отец Паисий".

  


     Учениците се чувстваха удовлетворени от своето участие в проекта. Показаха какво са научили и какво могат да правят в дигиталния свят.

https://sway.office.com/qtkuT306aDWdcSDc?ref=Link

   

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР