ОУ "Отец Паисий" - с. Тополово участва в множество проекти и програми свързани развитието и благоустройството на учебното заведение.

     Уважаеми ученици и родители, стартира проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех",финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР