Прием за първи клас за учебната 2023/2024 година

ВАЖНО! 

                   ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 

 

       УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  

          Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебна 2023/2024 година, Ви уведомяваме, че заявленията ще се приемат от 03.04.2023 г. до 31.05.2023 г.            

Те ще се подават по електронен път на email: soutopolovo@abv.bg

 

Подаването на заявленията ще става чрез попълване на 

 

       1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В I. КЛАС

 

      2. ЗАПОВЕД ЗА ПЛАН-ПРИЕМ В I.-V. КЛАС

 

В документите за I. клас да се добави сканирано удостоверение за раждане на детето.

      Благодарим Ви!

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР