Прием за първи клас за учебната 2022/2023 година

ВАЖНО! 

              ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 

       УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  

    

          Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2022/2023 година, Ви уведомявам, че заявленията ще се приемат от 01.04.2022г. до 31.05.2022г.            

Те ще се подават по електронен път на email: soutopolovo@abv.bg

Подаването на заявленията ще става чрез попълване на 

З А Я В Л Е Н И Е -  за прием на ученик в І клас.doc

Заповед план прием 1 - 5 клас 2022/2023 година..pdf

Заявление ЦОУД.docx

В документите за I. клас да се добави сканирано удостоверение за раждане на детето.

Благодарим Ви!

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР