• Ръководство
 • Атанаска Илкова                        - Директор
 •                     
 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ
 • Начален етап
 • Елена Каварджиева                    - класен ръководител на 1-ви клас
 •  
 • Елина Иванова                            - класен ръководител на 2-ри клас
 •  
 • Галя Караславова                       - класен ръководител на 3-ти клас
 •  
 • Мюжгян Рамадан                         - класен ръководител на 4-ти клас
 •  
 • Прогимназиален етап
 • Христина Лешкова - старши учител по Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; ИИ - класен ръководител на 6-ти клас
 •  
 • Деяна Бозова - учител прогимназиален етап - География и икономика; История и цивилизации
 •  
 • Магдалена Дичева - старши учител прогимназиален етап - БЕЛ - класен ръководител на 5-ти клас
 •  
 • Мария Борисова - учител прогимназиален етап по Математика; Информационни технологии  - класен ръководител на 7-ми клас
 •  
 • София Николова - учител прогимназиален етап - Английски език
 •  
 • Димитър Илиев - старши учител прогимназиален етап - ФВС;
 •  
 • Илиана Петрова - учител по Музика 
 •  
 • Учители ЦОУД
 • Имигюл Шабанова                       - учител ЦOУД 1-ви клас
 •  
 • Гергана Тянкова                           - учител ЦОУД 2-ри клас
 •  
 • Имигюл Шабанова                       - ст. учител ЦОУД 3-ти клас
 •  
 • Елена Делитанова                        - учител ЦOУД 4-ти клас
 •  
 • Албена Иванова                           - учител ЦOУД 5-ти клас
 •  
 • Анифе Читали                               - учител ЦОУД 6-ти клас
 •  
 • Тодорка Ахрянова                        - учител ЦОУД 7-ми клас
 •  
 • Непедагогически персонал
 • Керана Добрева                          - счетоводител
 •  
 • Ренай Кьор                                  - счетоводител
 •  
 • Елена Николова                         - ЗАС
 •  
 • Надежда Николова
 •  
 • Йордан Чолаков
 •  
 • Айтен Юсуф
 •  
 • Теню Тянев