•  
 • image02
   
 • image02
   

 

 
 • Ръководство
 • Атанаска Илкова                        - Директор
 •                     
 • Педагогически колектив
 • Начален етап
 • Галя Караславова                    - класен ръководител на 1-ви клас
 •  
 • Мюжгян Рамадан                      - класен ръководител на 2-ри клас
 •  
 • Елена  Каварджиева                 - класен ръководител на 3-ти клас
 •  
 • Елина Иванова                          - класен ръководител на 4-ти клас
 •  
 • Прогимназиален етап
 •  
 • Христина Лешкова - Старши учител по Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; ИИ - класен ръководител на 7-ми клас
 •  
 • Деяна Бозова - учител прогимназиален етап - География и икономика; История и цивилизации
 •  
 • Магдалена Дичева - Старши учител прогимназиален етап - БЕЛ - класен ръководител на 6-ти клас
 •  
 • Мария Борисова - Учител прогимназиален етап по Математика; Информационни технологии
 •  
 • Петя Шишкова - Старши учител прогимназиален етап - Английски език
 •  
 • Димитър Илиев - Старши учител прогимназиален етап - ФВС; - класен ръководител на 5-ти клас
 •  
 • Жана Станкова - Учител по Музика 
 • Учители ЦОУД
 • Имигюл Шабанова                       - учител ЦOУД 1-ви клас
 •  
 • Елена Делитанова                         - учител ЦОУД 2-ри клас
 •  
 • Нася Николова                              - Ст. учител ЦОУД 3-ти клас
 •  
 • Гергана Тянкова                            - учител ЦOУД 4-ти клас
 •  
 • Хатидже Дормуш                           - учител ЦOУД 5-ти клас
 •  
 • Албена Иванова                             - учител ЦОУД 6-ти клас
 •  
 • Анифе Читали                                - учител ЦОУД 7-ми клас
 • Непедагогически персонал
 • Керана Добрева                          - счетоводител
 •  
 • Ренай Кьор                                  - счетоводител
 •  
 • Елена Николова                         - ЗАС
 •  
 • Надежда Николова
 •  
 • Йордан Чолаков
 •  
 • Айтен Юсуф
 •  
 • Теню Тянев
 •