•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 
  • Ръководство
  • Атанаска Илкова                        - Директор
  •                     
  • Педагогически колектив
  • Начален етап
  • Галя Караславова                    - класен ръководител на 1-ви клас
  •  
  • Мюжгян Рамадан                      - класен ръководител на 2-ри клас
  •  
  • Елена  Каварджиева                 - класен ръководител на 3-ти клас
  •  
  • Елина Иванова                          - класен ръководител на 4-ти клас
  •  
  • Прогимназиален етап
  •  
  • Христина Лешкова - Старши учител по Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; ИИ - класен ръководител на 7-ми клас
  •  
  • Деяна Бозова - учител прогимназиален етап - География и икономика; История и цивилизации
  •  
  • Магдалена Дичева - Старши учител прогимназиален етап - БЕЛ - класен ръководител на 6-ти клас
  •  
  • Мария Борисова - Учител прогимназиален етап по Математика; Информационни технологии
  •  
  • Петя Шишкова - Старши учител прогимназиален етап - Английски език
  •  
  • Димитър Илиев - Старши учител прогимназиален етап - ФВС; - класен ръководител на 5-ти клас
  •  
  • Жана Станкова - Учител по Музика 
  • Учители ЦОУД
  • Имигюл Шабанова                       - учител ЦOУД 1-ви клас
  •  
  • Елена Делитанова                         - учител ЦОУД 2-ри клас
  •  
  • Нася Николова                              - Ст. учител ЦОУД 3-ти клас
  •  
  • Гергана Тянкова                            - учител ЦOУД 4-ти клас
  •  
  • Хатидже Дормуш                           - учител ЦOУД 5-ти клас
  •  
  • Албена Иванова                             - учител ЦОУД 6-ти клас
  •  
  • Анифе Читали                                - учител ЦОУД 7-ми клас
  • Непедагогически персонал
  • Керана Добрева                          - счетоводител
  •  
  • Ренай Кьор                                  - счетоводител
  •  
  • Елена Николова                         - ЗАС
  •  
  • Надежда Николова
  •  
  • Йордан Чолаков
  •  
  • Айтен Юсуф
  •  
  • Теню Тянев
  •