•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Ръководство

Атанаска Илкова                      - Директор

..................................                    - Помощник директор

Педагогически колектив

Начален етап

Елена Каварджиева                - класен ръководител на 1-ви клас

Елина Иванова                        - класен ръководител на 2-ри клас

Галя Караславова                    - класен ръководител на 3-ти клас

Мюжгян Рамадан                    - класен ръководител на 4-ти клас

Прогимназиален етап

Христина Лешкова  -Старши учител по Химия и опазване на околната среда;Биология и здравно образование;ИИ

класен ръководител на 5-ти клас

Неслян Ходжаасан   - Старши учитер прогимназиален етап- География и икономика;История и цивилизация

класен ръководител на 6-ти клас

Магдалена Дичева  - Старши учител прогимназиален етап - БЕЛ 

класен ръководител на 7-ми клас

Хатидже Дормуш    -Учител прогимназиален етап по Математика ; Физика и астрономия и Информационни технологии

Петя Шишкова   - Учител прогимназиален етап   - Английски език

Димитър Илиев  - Учител прогимназиален етап - ФВС

Любомир Панайотов –Учител по Музика и Технологии и предприемачество

Учители ЦОУД

Нася Николова                                - Ст. учител ЦОУД 1-ви клас
Нели Петкова                                  - Ст. учител ЦОУД 2-ри клас
Бедрие Кюлджю                              - учител  ЦOУД 3-ти клас
Светлана Назърова                        - учител ЦOУД 4-ти клас
Анифе Читали                                 - учител ЦОУД 5-ти клас
Мария Джамбазова                        - Ст. учител ЦОУД 6-ми клас
Албена Иванова                              - учител ЦOУД 7-ти клас

Непедагогически персонал

Керана Добрева                         - счетоводител

Ренай Кьор                                  -счетоводител

Елена Николова                         - ЗАС

Надежда Николова

Йордан Чолаков

Айтен  Юсуф

Тоньо  Христев