РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР: Атанаска Илкова   


ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ

 

  • Начален етап

Елена Каварджиева - класен ръководител на I. клас 
                   

Елина Иванова - класен ръководител на II. клас 
                         

Галя Караславова - класен ръководител на III. клас   
               

Мюжгян Рамадан - класен ръководител на IV. клас   
                 

  • Прогимназиален етап                                                                                                                   

Христина Лешкова - старши учител по Човекът и природата; ХООС; БЗО; ИИ; КМИТ - класен ръководител на VI. клас   
 

Магдалена Дичева - старши учител по БЕЛ - класен ръководител на V. клас
 

Димитър Илиев - старши учител по ФВС
 

Мария Борисова - учител по Математика; КМИТ; Физика и астрономия  - класен ръководител на VII. клас

Диляна Новакова - учител по Английски език 
 

Деяна Бозова - учител по География и икономика; История и цивилизации
 

Илиана Петрова - учител по Музика 
 

  • Учители ЦОУД

Имигюл Шабанова - старши учител ЦOУД I. клас и III. клас
 

Гергана Тянкова - учител ЦОУД II. клас
 

Елена Делитанов - учител ЦOУД IV. клас
 

Албена Иванова - учител ЦOУД V. клас
 

Анифе Читали - учител ЦОУД VI. клас
 

Тодорка Ахрянова - учител ЦОУД VII. клас
 


НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
 

Ренай Кьор - счетоводител
 

Елена Николова - ЗАС
 

Надежда Николова
 

Йордан Чолаков
 

Айтен Юсуф
 

Теню Тянев

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР