ИСТОРИЯ

                                                  

    От много далечни времена жителите на село Тополово проявяват интерес и стремеж към образование и културно просвещение. Училище "Отец Паисий" има  176 - годишна история.

    През месец септември 1846 г.жителите на селото приготвили една малка килийка, пристроено към черквата Св. “Димитър” –така било създадено първото килийно училище.  Така годината 1846 г. м. септември се приема за историческо начало на учебното дело в с. Тополово. В това килийно училище се преподавало по метода на транскрипцията- български думи с гръцки букви. Но гръкоманите се възползвали от това и започнали да прокарват асимилаторските си намерения. Затова тополовци били принудени да прекратят учебното дело.

    Правени са много опити да се поднови учебното дело, но е било за кратки периоди. Едва през 1874/ 1875 година училището е открито наново, в което вече се пишело и четяло на български език. В края на ХІХ била построена училищна сграда с 4 класни стаи. На нейното място сега се намира читалището, а днешната сграда, в която учим и до днес, е построена през 1950 година и съществува с патрон „Отец Паисий”. Когато през учебната 1950/1951 година, училището се премества в новата сграда, с доброволен труд на населението, учениците и учителите се извършва изравняването на училищния двор , изгражда се 660 метра ограда и се започва озеленяване.

    Директори на училището са били Димитър Аргиров, Любен Икономов.
През учебната 1984/1985 година в Тополово се открива гимназия с директор Йордан Кожухаров. След него директори  са Вихра Запрянова, Йорданка Бижева, Красимира Матева, Галина Милева, а от 2018 година директор на училището е госпожа Атанаска Илкова.

    През 2010 г. стартира оперативна програма "Регионално развитие", в която беше включено и нашето училище. Благодарение на това училището ни се сдоби с Парна система на твърдо гориво, санирана външна фасада и с PVC дограма. Така ОУ "Отец Паисий"  придоби нов, европейски облик. В момента материално-техническата база разполага с 10 учебни кабинета, 1 кабинет, оборудван с компютри, 1 кабинет по интереси, добре поддържана спортна площадка с отделни игрища за футбол, волейбол, баскетбол, за народна топка, пясъчник за дълъг скок, писти - 60 м и 300 м и новоизградената спортна зала. През 2020 г. в двора на училището е изградено игрище за мини футбол. Инициативата е на местното население. Средствата необходими за спортното съоръжение са събрани от местни и други дарители и с помощ от общината, а много хора се включват с доброволен труд.  

   Училището ни е средищно за района. В Тополово учат децата от с. Долнослав, с. Леново и с. Новаково.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАЛЕНДАР