•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Добре дошли

Уважаеми ученици и родители,

Стартира проект  BG05M2OP001-2.001-0001"Система за кариерно ориентиране в училищното образование",

финансиран от Оперативнапрограма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На националния портал  за

кариерно ориентиране на учениците може да се запознаете с предлаганите училища / средни, висши/ и

да получите отговори на въпросите, които Ви вълнуват.

http://orientirane.mon.bg

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Стартира проект BG05M20P001-2.011-0001"Подкрепа за успех",финансиран от Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж".

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Преустановяват се учебните занятия от 27.01.2020 г. до 02.02.2020 г. включително

за учениците от  I-VII клас. Учебните занятия продължават от 03.02.2020 г., понеделник,

От ръководството на ОУ"Отец Паисий"с.Тополово

 

Уважаеми родители,

На 17.11.2016год./четвъртък / от 17.30 ще се проведе среща с родителите на учениците от 1-ви до 8 -ми клас.ЗАПОВЯДАЙТЕ!

От ръководството на ОУ"Отец Паисий" Тополово

 

НОВИНИ

По време на Националната  седмицата на четенето от 10.10 - 14.10. 2016 г.  в училище "Отец Паисий"  се проведе мероприятие

в училищния двор под надслов четене на "Верижка".

Учениците от 2 -ри до 4-ти клас четоха любими произведения от читанките за 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

Г-жа Живка Димитрова, родител на ученик от 3-ти клас, прочете на децата приказка с поучителен характер.

Най-малките ученици от 1-ви клас бяха слушатели и с интерес проследиха изпълнението на по-големите ученици.

Снимков материал за събитието  може  да разгледате в раздел Галерия

Виж още....