•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Добре дошли

 

Виртуален поздравителен концерт на учениците от ОУ "Отец Паисий" с. Тополово по случай 24-ти май - Ден на българската просвета и култура и славянката писменост

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

https://www.facebook.com/soutopolovo/videos/2779927132242447

 

Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

•  Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

•  Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

•  Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

•  Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

•   Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

•  Насърчавайте детето да бъде активно.

•  Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

•  Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

•  Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

•  Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Стартира проект  BG05M2OP001-2.001-0001"Система за кариерно ориентиране в училищното образование",

финансиран от Оперативнапрограма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На националния портал  за

кариерно ориентиране на учениците може да се запознаете с предлаганите училища / средни, висши/ и

да получите отговори на въпросите, които Ви вълнуват.

http://orientirane.mon.bg

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Стартира проект BG05M20P001-2.011-0001"Подкрепа за успех",финансиран от Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж".
                           

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Преустановяват се учебните занятия Съобщение 13.03.2020.pdf

 

НОВИНИ

По време на Националната  седмицата на четенето от 10.10 - 14.10. 2016 г.  в училище "Отец Паисий"  се проведе мероприятие

в училищния двор под надслов четене на "Верижка".

Учениците от 2 -ри до 4-ти клас четоха любими произведения от читанките за 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

Г-жа Живка Димитрова, родител на ученик от 3-ти клас, прочете на децата приказка с поучителен характер.

Най-малките ученици от 1-ви клас бяха слушатели и с интерес проследиха изпълнението на по-големите ученици.

Снимков материал за събитието  може  да разгледате в раздел Галерия

Виж още....